Bitwa Allacha z Jahwe

Bitwa Allacha z Jahwe

Allen Ginsberg

Allach podrzyna gardło Niewiernym
Armie Jahwe wyrzynające sąsiednie plemiona
Czy wody Morza Czerwonego zamkną się i wciągną armie Allacha?
Plemiona Izraelskie składające ofiary Złotemu Cielcowi
Mojżesz rozbijający Tablice Prawa.
Zalman Schachter Lubovitcher, co mówicie Rabbi
Kamienne Przykazania rozbite na ziemi
Sufi Samie, co ty mówisz
Czy towarzysze Proroka powinni tańczyć wokół
Synagogi jak Żydzi o gołębich elektrycznych brodach?
Obaj Straszliwi Bogowie! Okropny Jahwe Allachu!
obrzezani bogowie z haczykowatymi nosami.
Jahwe Allachu, który z was jest fałszywy?
Czyje złudzenie jest silniejsze?
Czyja Armia potężniejsza?
Panowanie którego jest bardziej przerażające?
Który Bóg podtrzymuje egoizm w Edenie? Który z nich pozostanie Bezimienny?
Który wkroczy do Otchłani Światła?
Światy Bogów, zazdrosnych Rycerzy, Ludzi, Zwierząt, Kwiatów,
Głodnych Duchów, nawet Istot Piekielnych - wszystkie umrą,
Wąż kogut świnia pożerają sobie ogony i giną
Wszyscy Żydzi i Muzułmanie umrą Wszyscy Izraelici wszyscy Arabowie
Rozwścieczone miliony z Kairu Tłumy z Jerozolimy
Armie cierpiące wskutek marzeń o śmierci w bitwie!
Tak więc pozwalasz Plemionom wędrować do blaszanych obozów u zimnych
bram Europy?
Tak więc pozwalasz Milionowi siedzieć w chatach na pustyni z blaszanymi
kubkami?
Jestem Żydem, woła Allach! Budda Obrzezany!
Wąż przemyca jabłko do Edenu -
Obcy, Tułacz, Ten który Woła Wielkim Głosem! (1)
Jaki prorok zrodzony na tej ziemi
przykuł mnie na Wieczność do Palestyny
okrążonej przez Armie czołgi, warkoczące silniki bombowców,
elektryczne komputery radaru?
Jaki Umysł kierował Gangiem Sterna Irguna,(2)Czarnym Wrześniem Al.
Fatah?(3)
Meyer Lansky?
Szach Nixon? Gangster? Premier? Król?
jednooki Generał Dajan?
Golda Meir i Kissinger otoczyli mnie wojskiem?
HITLER I STALIN PRZYSŁALI MNIE TUTAJ!
WEIZMANN I BEN GURION PRZYSŁALI MNIE TUTAJ!
NASSER I SADAT PRZYSŁALI MNIE TUTAJ!
ARAFAT PRZYSŁAŁ MNIE TUTAJ!
BÓG PRZYSŁAŁ MNIE TUTAJ!
Buchenwald przysłał mnie tutaj! Wietnam przysłał mnie tutaj!
My Lai przysłało mnie tutaj!
Lidice przysłały mnie tutaj!
Moja matka przysłała mnie tutaj!
URODZIŁEM SIĘ TUTAJ W IZRAELU, obrzezany
Arab, mój ojciec miał sklep z kawą w Jerozolimie (4)
Pewnego dnia przyszli Żołnierze i powiedzieli mi abym wyszedł
na zewnątrz z rękami podniesionymi do góry
i poszedł sobie zostawiając na zawsze dom i interes!
Izraelici przysłali mnie tutaj!
Świątynia Salomona Piramidy i Sfinks przysłali mnie tutaj!
JAHWE I ALLACH PRZSŁALI MNIE TUTAJ!
Abraham przyjmie mnie na swoje łono!
Mahomet zaprowadzi mnie do Raju!
Chrystus przysłał mnie tutaj abym został ukrzyżowany!
Budda wymaże nas i zniszczy świat.
New York Times i Wydawca kairski Hejkal przysłali mnie tutaj!
Cemmentary (5) i Palestine Review (6) przysłali mnie tutaj!
Międzynarodowy Spisek Żydowski przysłał mnie tutaj!
Politycy syryjscy przysłali mnie tutaj! Bohaterscy
Wszech-Arabscy nacjonaliści przysłali mnie tutaj!
Wysyłają w moją stronę Wojska!
Amerykanie i Rosjanie przysyłają samoloty bombowe czołgi
Chińczycy Egipcjanie Syryjczycy pomagają mi bić się za mój
sprawiedliwy dom brud mojej Duszy Ciało Ducha Narodu
granice terytorium "Ja" i "moje"
Syjonistyczny kraj rodzinny moją palestyńską ojcowiznę
Kapitaliści Komuniści i Ludzie Trzeciego Świata
Republiki Dyktatury Policje Stany Socjalizmy i Demokracje
wszystkie one wysyłają śmiercionośną broń aby nam pomóc!
Odniesiemy zwycięstwo nad Wrogiem!
Zachowamy naszą Tożsamość! Dumni
na zawsze z Historii!
Broniący własnymi ciałami tej tutaj Ziemi Świętej!
Nigdy nie zapomnimy tego wzgórza Golgota, nigdy nie
porzucimy zamieszkiwania w Wieczności
pod Allachem Chrystusem Jahwe zawsze jednym Bogiem
Shema Yisrael Adonai Elehenu Adonai Echad! (7)
La ilah illa Allach hu!
OY! AH! HU! (8) OY! AH! HU!
SHALOM! ŚANTIH! SALAAM! (9)

 

Nowy Jork, 13 stycznia 1974Przypisy:(1) Zgodnie z berbelo-ofickim mitem o Ogrodzie Edenu, wąż ("Wołający Wielkim Głosem") był posłańcem Sofii, mającym przebudzić świadomość w Adamie i Ewie. Sabat, archont ich eonu, był refleksem pierwszej myśli Sofii.


(2) Syjonistyczna grupa terrorystyczna.
(3) Palestyńska grupa terrorystyczna.
(4) Zob. wiersz P. Orlovskyego Write It down, Allen Said z tomu Clean Asshole Poems & Smilling Vegetable Songs, City Lights, San Francisko 1978.
(5) Prawicowe pismo amerykańskie, wydawane przez krytyka wczesnej prozy poetyckiej Kerouaca, późniejszego zwolennika "jastrzębi".
(6) Dziennik prawicowo-palestyński.
(7) Końcowe słowa hymnu hebrajskiego: "Raduj się Izraelu, Pan jest jeden, Pan jest Bogiem".
(8) "Hu!" - mantra suficka, wymawiana na wydechu.
(9) Kolejno: hebrajskie, sanskryckie i arabskie słowo oznaczające "pokój".


#TAG: Allen Ginsberg | |

Aby komentować zaloguj się [logowanie]


Gdzie jest EGO? > PL > Skarbiec > Teksty - wiedza > Poezja, proza, beletrystyka > Allen Ginsberg > Bitwa Allacha z Jahwe >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.e-budda.pl/link/369051 sLink
[imsp]