Rick Fields

Rick Fields

Rick Fields Absolwent Harwardu, współredaktor buddyjskiego dwumiesięcznika Vajradhatu Sun, autor książki How the swans Come to the Lake (Shambala 1983) będącej narracyjną historią buddyzmu w Ameryce. Jest też głównym autorem pracy Chop Wood, Carry Water,
A Guide to Spiritual Fulfillment in Every Day Life (Tarcher 1984), współwydawcą New Age Journal i współpracownikiem Co-Evolution Quarterely, Mother Jones i innych pism.


#TAG: Rick Fields | |
Gdzie jest EGO? > PL > Skarbiec > Teksty - wiedza > Poezja, proza, beletrystyka > Rick Fields >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.e-budda.pl/link/369090 sLink
[imsp]