Co to jest buddyzm?

Co to jest buddyzm?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby wyjaśnić znaczenie słowa Budda. Nie jest ono imieniem własnym, Budda znaczy tyle, co - Przebudzony. W oczach historyka religii, przez Buddę rozumie się księcia Siddharthę Gautamę z rodu Śakjów, urodzonego około 550 roku p.n.e. w jednym z licznych księstw północnych Indii. Z punktu widzenia religioznawcy Budda był żyjącym około 2500 lat temu założycielem historycznej tradycji religijnej, zwanej od jego miana buddyzmem.


Kim jednak jest Budda z punktu widzenia samego buddyzmu? Żadna z licznych szkół buddyjskich nie uważa go za zwykłego człowieka, gdyż doznając oświecenia, Siddhartha porzucił ograniczony, pogrążony w subiektywizmie ludzki umysł stając się Tathagatą - kimś, kto postrzega rzeczy takie jakimi są, w sposób obiektywny. Buddyzm Mahajany twierdzi, że Śakjamuni nie był pierwszym, ani ostatnim człowiekiem, który osiągnąłby ów stan, a dwie szkoły - Ningmapa i Jungdrung Bon - powołują się, jako na swych założycieli, na dwóch innych Buddów - Ningmapa na Padmasambhawę, mistrza tantr z IX w. n.e., a Bon na Tenpę Shenraba, żyjącego wiele wieków przed Gautamą. Sutry - święte pisma Mahajany - twierdzą, że Buddowie są obecni we wszystkich czasach i światach by pomagać wszystkim potrzebującym i prowadzić ich do oświecenia.


#TAG: buddyzm | |
Gdzie jest EGO? > PL > Skarbiec > Teksty - wiedza > Nowe teksty > Co to jest buddyzm? >
Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://www.e-budda.pl/link/369103 sLink
[imsp]