Inicjacja Tantry Kalaczakry

Inicjacja Tantry Kalaczakry

 

Inicjacja powoduje - na poziomie światowym - zniesienie konfliktów i wojen, tworzy pokój i dobrobyt. Ma na celu również usunięcie anomalii temperatur i trudności atmosferycznych i osiągnięcie w tym zakresie harmonii, oraz by zbiory znów były obfite i zmniejszone zostały wszystkie cierpienia, a wzrosły radość, miłość, współczucie oraz szczęście. W takiej też intencji wzniesiono w Kamaiaszila Stupę, której poświęcenia dokonał Kalu Rinpocze w pierwszym dniu swego pobytu w Instytucie. Jest to Stupa Pokoju, jednocześnie będąca symbolem Umysłu Buddy.


Kalaczakra dosłownie oznacza "Koło Czasu". Inicjacja Kalaczakry trafia więc na taki czas, który jest centralnym punktem naszych samsarycznych doświadczeń. Sens wszystkich wtajemniczeń w buddyzmie tybetańskim polega na wprowadzeniu i osobistym doświadczeniu odpowiednich energii, wyrażonych w postaci bóstwa. Takiego wprowadzenia udziela Lama, który jest do tego upoważniony. Z natury swej inicjacja Kalaczakry była wg. tradycyjnych mądrości przeznaczona wyłącznie dla bardzo zaawansowanych uczniów tybetańskiego buddyzmu tantrajany. Z tego też powodu dawna była tylko przez takich Lamów, którzy osiągnęli najwyższe poznanie (wiedzę). Jednak w naszych dzisiejszych czasach J.Ś. Dalajlama i J.Ś. Karmapa, którzy oboje dzierżą linię przekazu tej inicjacji, uznali za konieczne rozszerzyć błogosławieństwo tego wtajemniczenia na tylu ludzi, ile to tylko możliwe i dlatego zostało ono tak łatwo udostępnione wszystkim praktykującym buddyzm tybetański.

Wprowadzenie ogólne

Miejsce Kalaczakra Tantry w buddyzmie Wadżrajany

 


Mamy rozmaite rodzaje tantr, które odpowiadają rozwojowi wewnętrznej praktyki: Krija Tantra, Czarja Tantra, Joga Tantra, Annutarajoga Tantra. Ta ostatnia jest najwyższą nauka tantryczną; jej nauki dzielą się na trzy rodzaje: tantra męska (ojcowska), tantra żeńska (matczyna), i tantra niedualna (równowaga obu poprzednich). Kalaczakra Tantra należy do tantry niedualnej. Jest więc Kalaczakra Tantra drogą do najwyższego urzeczywistnienia - Stanu Buddy

.
Ogólny zarys na temat Kalaczakra Tantry

 


Ogólnie Kalaczakra Tantrę cechuje to, co najważniejsze, ponieważ jej nauki są zenitem Wadżrajany i podstawowych innych tantr. Kalaczakra Tantra rozwinęła się w połączony system, doskonały w swej jednolitości i przejrzystości głębi. Ta tantra spożytkowuje dla rozwoju duchowego zarówno metafizykę, jak i technikę. Oprócz tego rozszerza także swój zakres na inne jeszcze, liczne zależności nauk tradycyjnych, takich jak np. kosmologia, medycyna, akupunktura, astrologia, a szczególnie opiera się na początkach kalendarza tybetańskiego: są w niej wyjaśnione następstwa czasu, powroty i analogie rozmaitych okresów czasu. Kalaczakra po tybetańsku oznacza "okres światowy" lub "okres kosmiczny" i uczy o naturze ducha i o tym jak on funkcjonuje i jak się manifestuje we wszystkich zjawiskach, a także o tym, jak możemy zbliżyć się do ostatecznego doświadczenia go. Kalaczakra Tantra zawsze uwzględnia trzy poziomy: trójczłowiek-absolut-duch. Te trzy poziomy: makrokosmos, mikrokosmos i poziom pośredni zawsze są w jej naukach traktowane w połączeniu i w swych wzajemnych powiązaniach. Są one jednocześnie obecne w odbiciu podstawowej struktury naszego umysłu (ducha), skąd emanują, a ich wzajemne powiązania i stosunki podlegają grze projekcji tego umysłu. Sam Kalaczakra jest bóstwem, aspektem Buddy, na którego możemy medytować. Jest On w zjednoczeniu ze swą partnerką i otoczony bóstwami, które strzegą cykli lat, miesięcy i dni. Choć bardzo ważne może być to, że w swoich tradycyjnych naukach Kalaczakra Tantra może zostać przekręcona, to jednak dla istotnej części jej nauk nie ma to znaczenia. Daje ona w efekcie takie metody rozwoju duchowego, dzięki którym można szybszą drogą dojść do oświecenia. Nauki Kalaczakra Tantry ustanowione zostały dla naszych obecnych czasów.

Szczegóły na temat Kalaczakra Tantry

 

Zbliżamy się do czasów Kalijugi, przepowiedzianych przez Buddę Siakjamuniego. Gdy nadejdzie ten okres, przeżywać będziemy ustawiczne napięcia spowodowane takimi uczuciami jak: nienawiść, żądza i będziemy przez te uczucia całkowicie pochłonięci, co z kolei będzie wzmagało nasze pomieszanie. Równocześnie na poziomie materialnym nastąpi wielki postęp techniczny. Cały świat jaki wówczas przeżywać będziemy w samsarze, zostanie z czasem oddany pod kontrolę jednej nacji. Ci, którzy będą tą kontrolującą nacją jak i ci którzy będą kontrolowani, przeżyją wielkie pomieszanie, a rezultatem tego będzie wyrugowanie i wyniszczenie wszystkich religii i spraw duchowych. Gdy ten czas nastanie wówczas panujący tym światem wejdą po raz pierwszy do świata Szambali, będącej krainą Kalaczakry i będą próbowali zdobyć to królestwo. Istoty z Szambali, które na gruncie wysoko rozwiniętej wiedzy duchowej narodzą się tam, będą nie do pokonania przez żadną broń materialną, ponieważ mają one naturę tęczy. Są oni widoczni, lecz bezcieleśni - nie mają substancji i nic co materialne: czy to wystrzały, czy rakiety, czy atomowe eksplozje nie może im zaszkodzić. Objawiają się oni jako jasno świecące i jarzące się kule świetlne. Mogą się ukazywać w mgnieniu oka i tak samo znikać; mogą poruszać się z taką szybkością, że człowiek uważa to prawie za niemożliwe. Dlatego w czasie Kalijugi mogą one czyste materialne siły (energie) ziemskie, jakie obecnie są znane, przezwyciężyć dzięki mocy swego wyższego poznania. Obecnie żyjemy w czasach panowania XXI Króla Szambali. XXV Król Szambali Rudraczakrin - nosiciel żelaznego koła, opanuje Ziemię za pomocą sił Szambali i będzie nad nią panował przez 1000 lat. W czasie wielkich konfliktów Kalijugi ci, którzy w poprzednich doświadczeniach któregoś życia byli w jakikolwiek sposób powiązani z Dharmą Buddy, będą wówczas zdolni przyjąć wykształcenie nauk tantrycznych, których będą nauczały istoty w Królestwie Szambali. Ci ludzie będą także zdolni do osiągnięcia tego wysokiego stanu poznania (wiedzy), jaki umożliwiają te nauki. Jednak ci, którzy jeszcze nigdy dotąd nie mieli żadnych powiązań z naukami Buddy, zamiast tysiącletniego oświeconego panowania istot z Szambali, doświadczać będą niewyobrażalnych cierpień. Tak więc mamy początek czasów Kalijugi. Trwanie ludzkiego życia będzie coraz krótsze, panować będzie nędza i głód o niewyobrażalnych rozmiarach. Nastaną takie powiązania i warunki, że ludzie będą zmuszeni zjadać kości dawno padłych zwierząt. Nie będzie prawie zupełnie materiałów potrzebnych do zadomowienia i brak będzie ubrań. A jednak przez siłę swych dawnych negatywnych czynów ludzie pozostaną przy życiu, by jednocześnie okropnie cierpieć. Ten okres będzie trwał dla nich również 1000 lat, równocześnie z 1000 letnim panowaniem Szambali: aż do ukazania się V Buddy Majtrei. W porównaniu do okresu pełnej Kalijugi dzisiejsze czasy możemy uważać za szczęśliwe i kwitnące.
W mitologicznej Szambali król tego legendarnego kraju prosił specjalnie o naukę Kalaczakra Tantry po to, by właśnie istoty żyjące w tym ciemnym, zdegenerowanym czasie mogły należeć do owej krainy, gdzie będzie można im pomóc. Nauki te są przeznaczone dl naszych czasów. Król Szambali, który przy końcu naszego kosmicznego czasu pokona wszystkie te tłumy przeciwników Dharmy, osiągnie dzięki odbudowanej wówczas nowej sprawiedliwości dobro dla wszystkich czujących istot. Dlatego mimo swego głębokiego i ezoterycznego charakteru, wtajemniczenie Kalaczakry dane zostanie dużej ilości ludzi. Nawet tym, którzy w przeważającej ilości przypadków nie będą mogli przystąpić do głębszych studiów i do medytacji, przynosi ono mimo to błogosławieństwo i pomaga odrodzić się w otoczeniu Króla Szambali. A stamtąd będą oni już mogli bardzo szybko rozwinąć oświecenie (Stan Buddy) i brać udział w Jego działaniu, dla dobra wszystkich istot. Ci, którzy otrzymali wtajemniczenie Kalaczakry i wypełnili odpowiednio praktyki medytacyjne, a nawet ci, którzy wykonali Cztery Podstawowe Praktyki Wstępne (Nyndro), odrodzą się jako istoty w Królestwie Szambali. W czasie wielkich konfliktów, kiedy bóstwo Kalaczakra z kraju Szambali zamanifestuje rzeczywistą naturę "Koła Czasu", ci którzy otrzymali inicjację Kalaczakry zrozumieją pełne nauki i osiągną tęczowe ciało - takie jakie mają istoty z Szambali. Konflikt ten będzie trwał około 250-300 lat - biorąc pod uwagę różne systemy astrologiczne. Poza tym już przedtem było przepowiedziane, że Dharma przyjdzie na Zachód. I to dzieje się właśnie w tych czasach. J.Ś. XVI Gyalwa Karmapa okazał niesłychaną odwagę, umierając na Zachodzie po to, by zademonstrować ten stan rzeczy. Z tego też powodu i z innych, inicjacja będzie dawana tu na zachodzie, w najwyższej Joga Tantrze i udostępniona będzie dla jak największej ilości ludzi. Powiedziane jest, że inicjacja Kalaczakry pochodzi od samego Buddy Siakjamuniego.

Linia przekazu Kalaczakra Tantry

 


Budda Siakjamuni dał to wtajemniczenie na prośbę linii królewskiej z Szambali. A stało się to tak: gdy Budda Siakjamuni osiągnął oświecenie, ówczesny król Szambali Dawa Sangpo (emanacja Wadżrapani) poprosił go o naukę Kalaczakry. Przy czortenie Wspaniałego Drepungi, otoczony Bodhisattwami, Viryami (Strażnikami), Dakiniami i mnogością bogiń, bóstw i duchów elementów, uczył Budda króla Dawa Sangpo rdzenia tantry. Król układał do tych nauk różne komentarze. Król Kar ułożył wówczas jeden długi komentarz pod nazwą "Czyste Światło" (Dri Mo O). Ta tantra wraz z komentarzami została przeniesiona z Szambali do Indii, gdzie nastąpił wielki ich rozwój, a w końcu trafiły do Tybetu. Na język tybetański przetłumaczył je (z należącymi do nich komentarzami) Dro Lotsawa. Wszystkie te teksty i komentarze przekazał on następnie Wielkiemu Synowi Tybetu - Gompa Kyncziok Sungowi. Jego duchowy przekaz mocy został przekazany przez nieprzerwaną linię Oświeconych Istot, V Karmapie i w końcu Kongtrulowi Lodro Taje Rinpocze. Potem te nauki zostały przekazane Czcigodnemu Kalu Rinpocze. Tak więc przekaz i praktyka medytacyjna Kalaczakra Tantry pielęgnowana jest w Tybecie w nieprzerwanej linii, aż do czasów obecnych. W Tybecie przekaz inicjacji Kalaczakry utrzymywany jest przez dwie tradycje: przez linię Kagyu - Gyalwa Karmapy i przez linię Gelugpa - Dalajlamy. Przekaz Gelugpy może być dawany wyłącznie przez Dalajlamę, a przekaz Kagyupa tylko przez Gyalwa Karmapę. Czcigodny Kalu Rinpocze, który słynie jako wielki mistrz medytacji naszych czasów, został uprawniony do dawania tej inicjacji przez XVI Gyalwa Karmapę. Tak więc została nam dana na Zachodzie ta bardzo ważna sposobność otrzymania wtajemniczenia Kalaczakry jako wtajemniczenia najwyższej tantra jogi, udzielonej przez mistrza medytacji, którego możliwości są nieporównywalne.


Inicjacja, ta której Czcigodny Kalu Rinpocze udzielił w Kamalaszila jest szóstą tego rodzaju, jaką przeprowadził on na zachodzie: po Paryżu, San Francisco, Nowym Yorku, Sztokholmie i Kagyu Ling (siedzibie Rinpocze we Francji), Zamek Wachendorf był szóstym miejscem, gdzie zamanifestowało się błogosławieństwo Kalaczakry. J.Ś. Dalajlama udzielił inicjacji Kalaczakry w 1981 r. w Madison, Visconsin (USA) i udzielł jej także w 1985 r. w Szwajcarii, jako błogosławieństwa w intencji pokoju na świecie.


Inicjacja w Mandalę

 

 

 

Inicjacja prowadzi do wejścia w Mandalę Kalaczakry. Ma ona mocno osadzoną podstawę z Kalaczakrą pośrodku otoczoną elementami, które są z nimi wspólnie połączone. Ta symboliczna struktura Mandali wyraża rozwinięcie manifestacji Kalaczakry. W czasie inicjacji Lama posługuje się wizerunkiem, które przedstawia Mandalę Kalaczakry. Będzie on ustawiony razem z innymi inicjacyjnymi przedmiotami na ołtarzu. Podczas pierwszej części wtajemniczenia Mandala zasłonięta jest zasłoną. Będzie ukryta, bo jeszcze do tej chwili nie została otrzymana inicjacja. Ta zasłona zatrzymuje rytualnie proces oświecenia: póki nie zostanie rozwiany welon iluzji, który przesłania nasze oczy. Mandala jest zasłonięta. Dopiero potem zostanie ona odsłonięta, a Lama wyjaśni jej rozmaite elementy. Później, kiedy już Jogin (uczeń), który został wtajemniczony w Kalaczakrę zastosuje Mandalę w swojej praktyce medytacyjnej, zacznie odkrywać związki zachodzące między jej rozmaitymi elementami i w następstwie tego będzie w stanie wnikać coraz głębiej w jej istotę.


Wizualizacja


Podczas inicjacji miejsce, w którym się znajdujemy wyobrażamy sobie jako pałac Mandali Kalaczakry, lśniący i przejrzysty. Lamę lub mistrza tantrycznego, który daje inicjację wyobrażamy sobie jako samego Kalaczakrę. Kalaczakra ma cztery twarze, dwadzieścia cztery ramiona i dwie nogi. Jego środkowa twarz jest niebieska, z nieznacznie gniewnym wyrazem, prawa twarz jest czerwona, lewa biała, a twarz patrząca do tyłu żółta. Każda z nich ma troje oczu, osiem niższych par ramion jest jasnoniebieskich, osiem środkowych par - czerwonych, a górnych - białych. Kalaczakra jest w jedności ze swoją partnerką, która jest żółtą i ma cztery twarze i osiem ramion.

 

 

 

 

Inicjacja Kalaczakry trwa trzy dni. W pierwszym dniu zostaje przeprowadzony rytuał przygotowawczy (tagon). W drugim dniu odbywa się główne wtajemniczenie w Mandalę dziewięciu bóstw 24 ramiennego Kalaczakry (Nge Shi). W trzecim dniu daje się wtajemniczenie w Mandalę dwu ramiennego Sanja - Kalaczakry, z pozwoleniem na praktykę medytacyjną. W następnym dniu odbywa się końcowa pudża ofiarna (ofiary z pożywienia), tyb. Tsog Pudża. Aby się otworzyć dla duchowej siły przekazu, podczas inicjacji, ważne jest zaufanie i oddanie dla Lamy, który tego wtajemniczenia udziela. Jeśli będziemy zdolni osiągnąć taki duchowy stan, wówczas otrzymamy przekaz błogosławieństwa tego wtajemniczenia, choćbyśmy nawet nie rozumieli jego rytuałów i przebiegu jego różnych faz.


Przesłanie Czcigodnego Khenpo Kalu Rinpocze

 


Kalaczakra jest esencją wszystkich Buddów. Jest on najwyższym bóstwem w Wadżrajanie. Jego Mandala składa się z wszechświatowych bóstw ukazanych w formie pięciu par męskich i żeńskich Buddów w zjednoczeniu oraz szesnastu męskich i żeńskich Bodhisattwów. Są one uważane równocześnie za takie światowe bóstwa, jak: bóstwa pięciu elementów, cyklu dwunastu lat, dwunastu miesięcy, 360 dni, czterech pór roku, dwunastu godzin, 60 minut, ośmiu planet i 28 konstelacji, bóstwa pięciu skandh, dwunastu zakresów zmysłowych (ayatana) i bóstwa egzystencjonalnych podstaw istot. Wszyscy, którzy sobie cenią te nauki i mają dla nich oddanie, znajdują się w takim położeniu, by brać udział w tych wtajemniczeniach i praktykować. Następstwa pożytków inicjacji na poziomie ogólnoświatowym to: zdolności rozwiązywania konfliktów, unikanie wojen, rozwijanie pokoju i dobrobytu, godzenie narodów, harmonizowanie temperatur i przeszkód atmosferycznych, poprawa zbiorów, łagodzenie cierpień, sprzyjanie rozwojowi uczuć miłości i współczucia oraz szczęścia i radości. Ponadto pomaga nam osiągnąć ludzkie lub niezwyczajne boskie ciało, a przy końcu tej zdegenerowanej epoki odrodzić się w otoczeniu dzikiego panującego króla Szambali. W naszym zdegenerowanym świecie uchwyci on władzę i obróci ją na pozytywne działanie. Będzie działał dla dobra wszystkich żyjących istot i będzie nas prowadził w praktyce ku oświecaniu istot.


Pytania i odpowiedzi Czcigodnego Khenpo Kalu Rinpocze.


Pyt. Różne tradycje uczą (nie zawsze otwarcie), że żyjemy obecnie w pełnych sprzeczności czasach, i że znajdujemy się na skraju wielkiej zmiany. Hindusi twierdzą, że zbliżamy się ku końcowi Kalijugi, Chrześcijanie czekają na powrót Chrystusa, po pewnym krytycznym konflikcie dobra i zła i po wielkim pomieszaniu, zaś w buddyzmie istnieje tradycja wojen z Szambali. Krótko mówiąc wiele tradycji oczekuje gruntownej zmiany w stosunku do tej ostatniej fazy ciemnej epoki. Co Rinpocze mógłby o tym powiedzieć?

Odp. W rzeczy samej żyjemy we "wstecznej epoce" (innymi słowy pozostało już niewiele czasu aby praktykować dharmę). Tradycja buddyjska tak samo jak grecko-rzymska czy hinduska - utrzymuje, że kosmiczny cykl czasu składa się z czterech epok, które zawierają postępujący upadek nauk tradycyjnych. Buddyści mówią o jednym okresie doskonałości, drugim i trzecim, oraz o okresie wstecznym. My obecnie żyjemy w owym czwartym "szczątkowym" okresie. Ogólny rozwój będzie biec jak po równi pochyłej w dół. Ale jednakże dzięki pozytywnej działalności (karmie) żyjących istot, oraz duchowej sile Buddów z całą pewnością osiąga się chwilowe w górę idące tendencje, stanowiące w ogólnym rozwoju pewne pod cykle. Możliwe, że jesteśmy obecnie przy końcu jednego z takich pod cykli, ale nie jesteśmy jednak przy końcu wielkiego cyklu (epoki). Ta wsteczność tradycyjnych nauk nie wynika ani z upadku wartości samych nauk, ani z braku łaski współczucia Buddów; wynika ona z różnych przyczyn, spowodowanych zanikiem zaufania, wytrwałości i zrozumienia ludzi, i to oni sami zamykają się na siłę duchową nauki Buddów.

Pyt. Rinpocze nic nam nie powiedział jeszcze o wojnie z Szambalą. Jest powiedziane, że przy końcu tego wstecznego okresu król z północnego kraju Szambali zwycięży przy pomocy swej armii, siły, które są przeciwko tradycji i ustanowieniu z powrotem praworządnych rządów.

Odp. Istotnie w niektórych tantrach i niektórych astrologicznych przepowiedniach istnieją dokładne podania na ten temat, ale ta wojna z Szambalą nie trafia w nasze czasy. Obecnie mamy króla Szambali (Rigden Dapo), który będzie miał dwóch następców. A dopiero w trzeciej generacji przyjdzie Dziki Władca z Żelaznym Kołem (Rigden Dapo Czakorten). Wojna z Szambalą będzie miał miejsce podczas jego panowania.

Pyt. Problem w tym jak długo potrwa panowanie tych trzech poprzedzających go króli?

Odp. 100 lat. Wszyscy królowie Szambali są emanacjami Bodhisattwów, ale Dziki Władca jest emanacją samego Kalaczakry. Wszyscy którzy otrzymają wtajemniczenie Kalaczakry i praktykują Jego nauki, mogą się odrodzić w otoczeniu tegoż króla i brać udział w działalności ustanawiania nowego dobroczynnego prawa. Ta wojna z Szambalą to ogromna bitwa, ale jest to wojna mistyczna. Przy końcu tej wojny nauki znów będą się dobrze rozwijały, a nauki Wadżrajany będą się cieszyły ogromnym rozkwitem przez sto lat. Potem będzie miał miejsce nowy okres upadku, który nas doprowadzi do końca obecnej epoki. Odtąd żadna odnowa nie będzie mogła mieć miejsca, aż do pojawienia się Buddy Majtrei. (będzie możliwa dopiero potem).

Pyt. Rinpocze zgodził się udzielić wtajemniczenia Kalaczakry. Czy może nam Rinpocze wyjaśnić dlaczego się na to zdecydował, choć ta inicjacja jest dawana bardzo rzadko? Jakie daje ona korzyści? Czy prawdą jest, że może ją otrzymać każdy - nawet ci, którzy jeszcze nie maja Schronienia Trzech Klejnotów?

Odp. To jest możliwe. W Tybecie było wielu wielkich Lamów, którzy dawali wtajemniczenie Kalaczakry publicznie. J.Ś. Dalajlama udzielał go również wielkiej ilości ludzi w Bodhgaja. To wprowadzenie jest środkiem przekazywania mocy duchowej. Jest ono użyteczne na wiele sposobów, ponieważ uprawnia nas do praktykowania Wadżrajany i rozwija nas szybko w kierunku oświecenia. Na poziomie światowym efektem tego wtajemniczenia jest eliminowanie kłótni i wojen. Związki jakie są zawarte w tym przekazie, pozwalają nam odrodzić się w pobliżu Rigden Dapo Czekortena, a wówczas będziemy stamtąd mogli przyjąć wyższe nauki, które są szybką ścieżką do stanu Buddy. Kalaczakra Mandala zawiera wiele bóstw. Najważniejszymi z nich są bóstwa gnozy (Jesziepa), które są aspektami oświeconych duchów (die Geistos). Są one otoczone różnymi bóstwami wszechświata (Jiktenpa): są to bóstwa, które kierują różnymi cyklami czasu, które czuwają nad cyklem dwunastu miesięcy, jak i te, które czuwają nad cyklem dwunastu godzin (Chuchen) i 60 minut (Thansang). Dalej rozróżniamy bóstwa, które czuwają nad 360 dniami roku księżycowego, i te które czuwają nad Ziemią, Słońcem, Księżycem, gwiazdami i innymi (ważnymi tej ziemi). Wszystkie te bóstwa związane są z Kalaczakrą. Są one bóstwami okresu kosmicznego, tej całościowo przedstawionej podwaliny astrologii tybetańskiej.

Pyt. Czy można także otrzymać to wtajemniczenie, jeśli się nie ma jeszcze Schronienia?

Odp. Tak, można brać w tym udział, chociaż normalnie, aby otrzymać taką inicjację powinno się już mieć Schronienie, a to dlatego, że przez imię Dharmy (przyjęcie go) okazujemy nasze zaufanie do nauk i uznajemy, jak pełną wartością jest dla nas Budda, Dharma i Sangha. Bez tego zaufania inicjacja nie ma żadnej wartości. Kalaczakra jest pożyteczna na poziomie Dharmy i na poziomie zwyczajnego świata. Ponieważ tak jest, wszyscy którzy mają dostateczne zaufanie do tej formy przekazu, mogą brać w niej udział.

Pyt. Czy Rinpocze zechciałby nam coś powiedzieć o mantrze Kalaczakry?

Odp. Litery mantry ułożone są jedna na drugiej. Mantra Kalaczakry ma wszystkiego razem dziesięć sylab:

OM HANG KSZIA MA LA ŁA RA JA SO HA

I ich wzajemne powiązanie - jedne nad drugimi - wyjaśniają rozmaite sposoby funkcjonowania zewnętrznego i wewnętrznego świata (ciało diamentowe). Na te rozmaite poziomy mantra rozdziela swoją duchową moc. Istnieją różne poziomy wtajemniczenia Kalaczakry: - ogólne wtajemniczenie


- trzy wyższe wtajemniczenia
- Dapo wtajemniczenie
- Dapo Czienpo wtajemniczenie

Dwa ostatnie wtajemniczenia mają tajemną treść i będą wykorzystane w praktyce Kalaczakry i specjalnych metodach jogi (sześć faz zjednoczenia) zwanych Jordruk. To zamknięcie praktykowania jako jedno w całkowitej totalnej ciemności. Innymi słowy w jakimś piekle lub domu bez najmniejszego otworu (bez wyjscia) czy prześwitu - to są owe tajemne metody .

Pyt. Czy Królestwo Szambali można uważać za jakiś znany czy nieznany region geograficzny tu na Ziemi, czy też jest to wyłącznie duchowa lub mistyczna kraina - albo obie naraz?

Odp. Bez wątpienia obydwie: i to i to. Istotnie w tej chwili możemy Szambali nie znać, dlatego wydaje się, że są to obie krainy. Liczni Lamowie i Oświecone Istoty podróżowali do tej krainy w przeszłości, jak i przedstawiają te wskazówki w Tangyur (zebrane komentarze do słów Buddy). Podróż do Szambali odbył Orgyenpa, sidha tradycji Kagyupa - tak samo zresztą i Lama Szangpa Kagyu, zwany Taranatha. Opisał on wskazówki z tej swojej podróży w przewodniku drogi do Szambali, a także trudności jakie w tej drodze się zdarzają. Przewodnik ten jest udostępniony w Tangyur.Pytający: Myślę, że powinniśmy podziękować bardzo Czcigodnemu Kalu Rinpocze za Jego pomoc i cenne nauki i wyjaśnienia.Nie ma żadnego uzasadnienia dla trzymania tego wszystkiego w tajemnicy. Np. mantra Kalaczakry często jest używana przy poświęcaniu takich miejsc, jak: place, domy, źródła, studnie ect. Jej skutek jest pożyteczny i na poziomie światowym, więc bywa tradycyjnie stosowana w wielu miejscach, jak również i przy wielu okolicznościach. Niech więc moc tej mantry będzie nam użyteczna na poziomie światowym, a ostatecznie oby nam umożliwiła osiągnięcie stanu Buddy.


Oby wszystkie pożytki, jakie się rozwiną dzięki połączeniu różnych potrzebnych działań, stopiły się z pozytywnymi energiami i aktywnością Buddów i Bodhisattwów i oby promieniowały we wszystkich kierunkach, by usunąć cierpienie wszystkich żyjących istot. .

OBY WSZYSTKIE ISTOTY OSIĄGNĘŁY SZCZĘŚCIE !!

Wyjaśnienia wg. Prospektów z języka niemieckiego tłumaczyła Helena Krasoń.
Korekta tekstu "Adibudda"


#TAG: inicjacja | kalaczakra | |
Gdzie jest EGO? > PL > Skarbiec > Teksty - wiedza > Nowe teksty > Inicjacja Tantry Kalaczakry >
Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://www.e-budda.pl/link/369120 sLink
[imsp]