Nauki Mistrza Hua

Nauki Mistrza Hua

Czcigodny Mistrz Hua - Wadżra Bodhi Sea (styczeń 1986)

Oczyśćcie własną karmę; nikt nie jest w stanie tego zrobić za was.

Kiedy kłaniamy się przed Buddami, karma naszego ciała, mowy i umysłu, powinna być czysta. Ciało jest w stanie popełniać trzy rodzaje złych uczynków: zabijania, okradania i błędnej seksualności. Gdy z własnej woli zabijesz kogoś, lub jakieś stworzenie to nie możesz myśleć, że jesteś w stanie pójść do świątyni żeby się kłaniać i pokutować, a przez to otrzymasz natychmiastowe rozgrzeszenie swojego występku. Jeśli kłaniasz się Buddom zaraz gdy zabijesz, umyjesz ręce z krwi i pobiegniesz do świątyni pokutować, oczekując oczyszczenia; wówczas masz zły pogląd. Zabijanie jest przykładem nieczystej karmy ciała. Ponadto, nie możesz ukraść jakiejś wartości i wtedy myśleć "ukradłem i złamałem drugie wskazanie przeciwko kradzieży. Muszę więc udać się przed oblicze Buddów, kłaniać się i prosić o wybaczenie". Takie pokutowanie jest nieczystym działaniem Podobnie rzecz ma się wówczas gdy wykonujesz nieczyste działania seksualne. Obojętnie czy jesteś mężczyzną czy też kobietą, jeśli jesteś pomieszany to myślisz sobie "oh, użyłem swojego ciała niewłaściwie, powinienem więc szybko pójść pokłonić się Buddom". Wtedy chociaż pokutujesz, to także, będzie nieczyste działanie w ciele, mowie i umyśle. Lecz gdy powstrzymasz się od zabijania, kradzieży i popełniania seksualnych niewłaściwości, wtedy dopiero kłaniając się Buddom nastąpi odpowiedź.

Naśladowanie chciwości i pożądania oznacza, że umysł i serce zostały napełnione nienawiścią. Podobnie gdy pragniesz czegoś a nie otrzymasz tego i rzeczy nie idą zgodnie z twoją wolą i tak jak ty chcesz, popadasz w chorobę gniewu. To ignorancja i głupota jest tą, która pozwala na powstanie tej choroby. Jest tak dlatego, bo jesteś aż tak głupi, że jesteś w stanie na nią zachorować. Natomiast mądrzy ludzie nie ulegają chorobie, bez względu na to na jakie trudności napotkają i nawet gdy sprawy nie idą zgodnie z ich planami, czy nie zgadzają się z ich życzeniami. Głupota może stać się tak żałosna, że aż dziw bierze! O jakże głupi mogą być ludzie! Bywają osoby, które nie studiowały Dharmy, ani nie uczęszczały na wykłady Sutr a usłyszały, że Budda był najprzedniejszą osobą na świecie, więc życzą sobie one zostać Buddą natychmiast. Czyż nie jest to głupie? Inni ludzie np. chcą rozpocząć interes bez kapitału. Jakże można rozpoczynać interes bez kapitału? Jeszcze inne osoby bywają wyjątkowo zabawne i np. nie kupują biletu na wyścigi konne, a oczekują, że wygrają biegi. Takie głupie idee są całkowicie nierozumne i niemożliwe. A ludzi tego typu jest jeszcze wielu. Istnieje wypowiedź, która ilustruje głębię do jakiej głupota może doprowadzić:

Dzień za dniem, niech piękne kwiaty pozostają świeże,
Noc w noc, dlaczego księżyc nie może być zawsze w pełni?
Ja chcę, żeby wszystkie rzeki na ziemi
Płynęły jak musujące wino,
A w lasach, wszystkie drzewa uginały się od złota.

Ktoś, kto lubi kwiaty, chce żeby one pozostały zawsze świeże i piękne, więc mówi "Niech moje piękne kwiaty pozostaną świeże" Czyż nie jest to myśl fałszywa? Osoba opisana w tym wersecie myśli, że pełnia księżyca jest bardzo piękna, więc chce żeby ten nigdy się nie zmieniał a ci, którzy lubią pić, myślą "Chcemy żeby rzeki na ziemi spływały musującym winem" Oni chcą, by wszystkie wody stały się winem tak, że kiedykolwiek potrzebują sobie popić zawsze będą mogli to zrobić. Chociaż oni czują, że jest to dla nich najlepsze, to jednak jest to niemożliwe. Ci, co są chciwi bogactwa, chcą aby wszystkie drzewa w lasach były obciążone pieniędzmi, tak że gdy będą ich potrzebować, wszystko co mają zrobić to podnieść je z pod drzewa, ale to także jest niemożliwe. Dzień za dniem, niech moje piękne kwiaty pozostają świeże To jest myśl tych, którzy chcą, żeby przedmioty piękna nie zmieniały się nigdy. Oni chcą pieniędzy i wina zawsze i pełni księżyca w każdą noc. Ta pełnia księżyca przedstawia gniew, a więc w tym krótkim poemacie znajdujemy wino, bogactwo, seks i gniew. Jakże ta pełnia księżyca odnosi się do gniewu? Lecz on nie może być w pełni każdej nocy i dlatego ta osoba jest niezadowolona i to niezadowolenie jest właśnie gniewem. Ten wiersz omawia te cztery przedmioty oraz oczywiście głupotę. Gdyby ludzie nie byli głupi, nie chcieliby dać początku pragnieniom i wszystkim innym rodzajom chorób, które z nich wynikają. W ten sposób została krótko objaśniona karma umysłu. Nasze umysły stwarzają wiele karmicznych przeszkód i przykrości, które na ogół zebrane są razem w cztery rodzaje złej mowy. Nieodpowiedzialna mowa odnosi się do rozprawiania o niewłaściwych rzeczach. Na przykład, mężczyźni lubią mówić o kobietach. Mowa podobna do tej jest bezużyteczna i niezdyscyplinowana jest ona właściwie zdeprawowaną. Kolejna, fałszywa mowa odnosi się do kłamania. Są duże kłamstwa, średnie kłamstwa i małe kłamstwa. Gdy zabiłeś kogoś i jesteś wypytywany o to duże kłamstwo mówisz "Nie, to mnie nie dotyczy; nie zrobiłem tego" To samo jest prawdą gdy jesteś wypytywany o kradzież lub błędy seksualne. To taka podwójność postępowania, dwulicowość. Mamy jeszcze szorstka mowę, która jest bardzo okrutna, występna i tnąca, jest czymś czego ludzie nie lubią słuchać. Wszystkie te opisy są opisami karmicznych przeszkód, złej karmy czynionej przez nasze uczynki, słowa i myśli. Gdy posiadacie te błędy, wtedy wasze trzy karmy nie są czyste. Nie możecie więc popełniać dziesięciu złych uczynków, a potem kłaniać się Buddom, myśląc, że możecie balansować karmą w ten sposób; to nie będzie działać. Musicie być czyści w waszych karmach ciała, mowy i umysłu.

Wykorzystano tłumaczenie W. Czapnika (11.05.1986)

Opracował: AdibuddaAby komentować zaloguj się [logowanie]


Gdzie jest EGO? > PL > Skarbiec > Teksty - wiedza > Nowe teksty > Nauki Mistrza Hua >
Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://www.e-budda.pl/link/369126 sLink
[imsp]